w skrócie VG – stosujemy także oznaczniki + / –
okładka: normalne zużycie i otarcia okładki i dodatkowych elementów bez znaczących wad.