w skrócie P – stosujemy także oznaczniki + / –
okładka: bardzo zniszczona lub częściowy jej brak.

Waluta / Currency
PLN Złoty polski
EUR Euro